Category Archives: Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Ngay từ thời điểm thành lập, các cổ đông sáng lập và ban lãnh đạo Glink đã xác định mục tiêu rất rõ ràng: Kinh doanh đúng pháp luật, phù hợp nhu cầu thị trường. Lĩnh vực Glink lựa chọn kinh doanh phải mang tính độc đáo sáng tạo, chủ yếu là nghệ thuật, mỹ […]