Category Archives: Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY  Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Glink Ngay từ thời điểm thành lập, các cổ đông sáng lập và ban lãnh đạo Glink đã xác định mục tiêu rất rõ ràng: Kinh doanh đúng pháp luật, phù hợp nhu cầu thị trường, Lĩnh vực Glink lựa chọn kinh doanh […]